Links

Listen er fra foråret 2006. Senere tilkomne links er dateret. Seneste linkvalidering: 1. september 2006.

www.htmlvalidator.com
Hjemmeside for CSE HTML Validator (Kommercielt produkt).
http://www.ae35-unit.dk/standard
Søren Johannessens artikel om brugen af webstandarder på offentlige websteder.
www.gritechnologies.com/tools/
The Poodle Predictor viser websiden som en søgerobot ser den.
http://www.bradford.com
Software firma hjemmeside, bl.a. Topstyle CSS editor.
http://www.stoneware.dk
Software firma hjemmeside, bl.a. Stones Webwriter HTML teksteditor.
http:// www.westciv.com
Software firma hjemmeside, bl.a. Stylemaster CSS editor.
http://www.simtel.net
Meget omfattende software download bibliotek med public domain software, freeware, shareware og billige kommercielle programmer.
http://www.spadixbd.com/freetools/jruler.htm
Hjemmeside for freeware skærmlineal.
www.webdesign101.dk/farver
Farvekort med navngivne farver og deres respektive hexkoder.
http://www.codestyle.org
Sammenlignende oversigt over de hyppigst forekommende skrifter på forskellige platforme.
http://msdn.microsoft.com/typography
Microsofts hjemmeside om typografi.
http://www.astigmatic.com
Hjemmeside for skrifter.
http://www.simtel.net/pub/pd/34573.html
Simtel's download side for Mike Gibbards Characteristica tegnoversigt.
http://www.thenoodleincident.com/tutorials/box_lesson/font/index.html
Owen Briggs' hjemmeside om fastsættelse af skriftstørrelse.
www.webdesign101.dk/navigation/menuer/souza/
DHTML-løsning på et element, der altid står det samme sted i browservinduet.
www.webdesign101.dk/cssbog/mumle.html
Mumletekst til øvelser i websidekonstruktion.
http://devnull.tagsoup.com
Eric Berdnaz' hjemmeside om en IE position:fixed fix.
http://www.meyerweb.com/eric/css/edge/complexspiral/demo.html
Eric Meyers Complex Spiral Demo, der viser virkningen af back-ground-attachment: fixed.
www.meyerweb.com/eric/css/link-specificity.html
Eric Meyers redegørelse for specificiteten af linkets forskellige til-stande.
www.webdesign101.dk/cssbog/figur2214.html
Eksempel på en html fanebladsmenu med undermenuer.
http://labs.silverorange.com/
Daniel Burkas bud på en html fanebladsmenu med undermenuer.
www.kalsey.com/tools/csstabs/
Adam Kalseys html fanebladsmenu med undermenuer.
http://msdn.microsoft.com/library
Microsofts hjemmeside om dhtml behaviors.
http://www.xs4all.nl/~peterned/csshover.html
Peter Nederhofs hjemmeside om csshover.htc behavior-scriptet, der tilfører IE evnen til at lave :hover-tilstand på et vilkårligt element.
http://www.meyerweb.com/eric/css/examples/themes/
Eric Meyers demonstrationssider med stylesheet switching.
www.csszengarden.com
The CSS Zen Garden.
http://www.webdesign101.dk/artikler/php_install.php
Vejledning i installation af PHP på en local Microsoft webserver.
http://www.html.dk/tutorials/ssi/
html.dk's tutorial i Server Side Includes (SSI).
http://www.blooberry.com/indexdot/css/index5.htm
Fortræffelig oversigt over CSS-egenskaberne og forskellige browseres fortolkning af disse.
http://browsers.evolt.org
Arkiv over alverdens webbrowsere fra Ruder Konges tid og til nu.
http://msdn.microsoft.com/author/dhtml/overview/
Microsofts hjemmeside vedr. dynamisk html ved hjælp af behavior-egenskaben.
http://www.tantek.com/CSS/Examples/boxmodelhack.html
Tantek Çelik's hjemmeside om IE 5 High Pass CSS filteret.
http://css-discuss.incutio.com/
Hjemmeside for diskussionslisten CSS-Dicuss. Såvel hjemmesiden som e-mail listen er en guldgrube af information for den, der søger in-formation om alle mulige aspekter af stylesheet teknologien.
http://centricle.com/ref/css/filters
http://www.dithered.com/css_filters/
Oversigter over, hvilke browsere og browserversioner, der filtreres for ved dette eller hint stylesheet hack.
http://www.quirksmode.org/browsers/multipleie.html
Peter-Paul Koch's hjemmeside med artikler på avanceret niveau om hjemmesidekonstruktion. Peter-Paul er særlig god til DOM Java-Script.

Danske hjemmesider om websidekonstruktion

www.hjemmesideskolen.dk
Erik Ginnerskovs utroligt omfattende websted. Artiklerne hælder mest til det konstruktionstekniske.
RSS-feed: http://hjemmesideskolen.net/feed/hss-feed.xml
www.html-faq.dk
Allan Vebels og Erik Ginnerskovs fælles projekt, artiklerne knytter i hovedsagen an til emner, der diskuteres i de danske Usenet nyhed-grupper om webdesign. Artiklerne hælder mest til de mere overordnede designspørgsmål.
RSS-feed: http://html-faq.dk/feed/html-faq-feed.xml
www.html.dk
Andreas Astrup, Joachim Cohn Jacobsen, Jonas Astrup: Lettere kom-mercialiseret "community" websted med mange tutorials, det vil sige komplette vejledninger i hvordan du gør dette eller hint. Artiklerne hælder mest til det konstruktionstekniske.
www.9am.dk
Jesper Frandsen: Lettere kommercialiseret, noget blandet indhold med ligelig vægt på design og konstruktion. Eget debatforum.
RSS-feed: http://www.9am.dk/rss/nyheder.xml
www.webdesign101.dk
Forfatterens websted med en mængde artikler om websidekonstruktion, med hovedvægten på CSS.
RSS-feed: http://www.webdesign101.dk/xml/webdesign101.xml
www.netsteder.dk
It & Telestyrelsens hjemmeside om godt webdesign. En meget nyttig og ret overskuelig ressource med mange artikler om, hvad der er godt design.

Standarder, validering og online testing

www.w3.org/TR/html4
HTML 4.01 standarden.
www.w3.org/TR/xhtml1
XHTML 1.0 standarden.
http://www.w3.org/TR/CSS21/
CSS2.1 standarden.
http://tidy.sourceforge.net/
http://tidy.sourceforge.net/docs/quickref.html
HTML Tidy, HTML Tidy dokumentation.
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator-upload.html
W3C's CSS validator.
www.htmlhelp.com/tools/validator/
Webdesign Groups HTML-validator.
http://validator.w3.org/
W3C's HTML-validator.
www.gritechnologies.com/tools/diagnostic.go?www.webdesign101.dk
The Poodle Predictor: Erstat min hjemmesides url – efter spørgsmålstegnet – med url'en til den hjemmeside, du ønsker analyseret.
www.browsercam.com
En online tjeneste, der kan levere dig screenshots af din webside i et mylder af forskellige browsere. Du kan få gratis prøvetur, mens ellers koster det en bondegård.
www.danvine.com/icapture
Dan Vines Safari testramme giver dig et snapshot af din webside som set i Apples Safari/browser.
http://browsershots.org/ (31. august 2006)
En Open Source Community online service, der leverer screenshots i en række browsere.
http://gallery.theopalgroup.com/selectoracle/
Online tjeneste, hvor du kan indtaste stylesheet formregler og få en forklaring på, hvad det betyder, på menneskesprog (engelsk). God, når du støder på noget, du ikke kan gennemskue.
www.blooberry.com/indexdot/css/index5.htm
CSS-support oversigt.

Tegnsæt

www.w3.org/TR/REC-html40/sgml/entities.html
Tegnsæt referencer i HTML 4.
www.w3.org/International
Generelt om tegnsæt.
www.unicode.org/charts
Oversigt over Unicode tegnsæt.
www.webdesign101.dk/artikler/tegn.php
Tegnoversigter.

Værktøjer til webudvikling

Moderne browsere kan forsynes med en eller flere ekstra værktøjslinier (Toolbars). Forskellige programmøre har udviklet et helt mylder af disse, herunder også nogle, der er specielt beregnet til websidekonstruktører. Jeg anbefaler følgende:

http://chrispederick.com/work/webdeveloper
– til Firefox, Mozilla, Flock og Seamonkey browsere.
https://addons.mozilla.org/extensions/
Mozilla Firefox hjemmeside for browserudvidelser (Toolbars).
www.nils.org.au/ais/web/resources/toolbar/index.html
Web Accessiblity Toolbar til Internet Explorer giver IE nogenlunde samme værk-tøjslinie som Chris Pedericks Web Developer til Firefox.

Andre nyttige referencer

www.w3.org/MarkUp/Guide
Dave Raggett: Getting started with HTML.
www.useit.com/alertbox
Jakob Nielsens hjemmeside om brugbarhed og tilgængelighed
www.webstandards.org
WASP – The Web Standards Project
http://www.alistapart.com/articles/sizematters
Todd Fahrners artikel fra maj 2001, hvori han slå til lyd for brug af absolutte nøg-leord til fastsættelse af skriftstørrelse og viser en metode til det.
http://www.microsoft.com/typography/web/embedding/weft3/weft01.htm
Microsoft Web Embedding Fonts Tool.
http://www.microsoft.com/typography/TrueTypeProperty21.mspx
Microsoft Font Properties Extension Tool.
http://www.alistapart.com/articles/taminglists/
Mark Newhouse's artikel om formatering af lister.
http://css.maxdesign.com.au/index.htm
Russ Weakley's Listamatic er en samling af links til websider med løsninger på en lang række af problemer vedrørende formateringen af HTML-lister, inklusive brugen af HTML-lister til menuer.
www.alistapart.com/articles/tohell/
To Hell with bad browsers. Jeffrey Zeldman's skelsættende artikel fra 2001 hvori han gør op med den konventionelle måde at lave websider på.
http://www.alistapart.com/articles/journey/
A Webdesigners Journey: Jeffreys samtidige artikel om det redesign, A List Apart undergik før disse artikler blev skrevet.
http://www.alistapart.com/articles/alternate/
Paul Sowdens originale artikel om JavaScript Stylesheet Switching.
http://www.alistapart.com/articles/bodyswitchers/
Forbedret Stylesheet Switching.
www.simplebits.com/notebook/2004/06/21/bonanza.html
Dan Cederholms Web Standards Link Bonanza: Enestående liste over webartikler med flere hundrede bidrag fra folk, der er levende engageret i promoveringen af webstandarder.

Denne side er senest opdateret: 22. November, 2006