Webdesign 101: Nyhedsbrev nr 10 - november 2003

Siden sidst: Jeg får med mellemrum et kortfattet e-mail nyhedsbrev fra Peter-Paul Koch ( www.quirksmode.org/ ) i Holland. Peter-Paul er expert på JavaScript, browserkompatibilitet og flere andre ting. Hans senest e-mail var ganske fascinerende i sit enkle indhold:

»You can run IE 5.0, 5.5 and 6.0 next to each other on one Windows XP box without partitioning.«

Her er linket til websiden om denne fascinerende nyhed:
http://www.quirksmode.org/browsers/explorer5win.html

Mit webtrail: Websiden har forskellige referencer, som jeg noterer som et webtrail vedr. denne sag:
Joe Maddalone - manden, der fandt ud af det. Med tutorial.
Ryan Parman - manden, der lavede zip-filerne, der er lige til at bruge. Med vejledning.
http://browsers.evolt.org - browserbanken, hvorfra du kan downloade gamle browsere, hvis du vil bruge Joe Maddalones principper på andre browsere end dem, Ryan Parman har brugt.

Nye artikler på Webdesign 101

"Splash Pages"

– også kaldet tunnelsider eller indgangssider – er normalt noget, jeg skyer som pesten. Men! de har deres anvendelse, hvis deres formål er at underholde brugeren, mens der sker noget bag dem – f.eks. indlæsningen af en stor mængde grafik.
Splash Page med "Image Load Status Bar", november 2003.

Nyt slideshow-script

Eller måske rettere - et universalscript til tidsliniestyring af hvadsomhelst. En god håndfuld eksempler.
Tidsliniestyring, november 2003.

Fanebladsmenuer med stylesheets

Jeg præsenterer 3 eksempler på, hvorledes du kan lave faneblade, der fungerer som navigationsbjælker. Et af eksemplerne endda med undermenuer, udløst alene ved hjælp af CSS. Pres CSS-teknologien til kanten!
Fanebladsmenuer. (Oktober 2003).

To klik - to funktioner

Ikke alle artikler er nødvendigvis store sager. Her et lille notat om, hvordan du ordner det så første og andet klik på samme element udfører to forskellige opgaver.
Klik - og klik igen. (November 2003).

Dette nyhedsbrev er færdigredigeret og udsendt d. 17. november 2003 til 136 modtagere.
Med venlig hilsen og tak for din opmærksomhed
Jørgen Farum Jensen

Vigtigt også i november

Den definitive gennem­gang af de me­toder, du har til at sætte stør­relsen af skrif­ten på dine web­sider - og hvordan du gi'r bru­geren kon­trol over stør­relsen.
Valg af skriftstørrelser

Til nye læsere!

Nogle af mine artikler er vigtigere end andre. Men de kan jo ikke stå på forsiden allesamen. Tjek derfor gamle udgaver af nyhedsbrevet i Nyhedsbrev arkivet.

Om dette nyhedsbrev

Send en e-mail til newsletter@webdesign101.dk for at få det gratis nyhedsbrev en gang om måneden.

Afmelding

Du bliver slettet fra modtager­li­sten, hvis du sender en e-mail til newsletter@webdesign101.dk med emnet (subject) "Afmeld".