Webdesign 101: Nyhedsbrev nr 6 - April 2003

Webdesign 101 omfatter nu 200 artikler om mange aspekter af moderne websidekonstruktion. Artiklerne bygger på personlige erfaringer og løbende studier af, hvad mange førende websidekonstruktører skriver.

Mange artikler bygger videre på det, jeg har skrevet i bogen "Webdesign - illustreret håndbog", udgivet af forlaget Globe.

Siden sidst

... har jeg haft et umådeligt besvær med at få min nye PC til at fungere ordentligt. Lige nu bruger jeg med krydsede fingre den vistnok 6. reinstallation af Windows 2000.
... og det er forklaringen på, at denne måneds nyhedsbrev er forsinket.
... har jeg fået flere e-mails om indholdet i tidligere nyhedsbreve. Obs! at siten omfatter et arkiv med alle tidligere numre: Nyhedsbrev arkiv.
... har jeg gjort en del ved mit Site Map, så jeg nu håber det er en bedre hjælp til at afgøre, hvilke sider, der har interesse for dig.

Skrift som grafik? måske alligevel!

I fire artikler fra d. 27/2 - omtalt i martsudgaven af dette nyhedsbrev - argumenterer jeg imod brugen af tekster, der er fremstillet som grafikker. Der er imidlertid undtagelser. De knytter sig til brugen af symbolskrifter. Det har jeg skrevet en supplerende artikel om. Skrift som grafik - alligevel? (12. marts 2003).

Internet Explorers filter-egenskab

Internet Explorer fortolker en stylesheet egenskab, der hedder filter. Ved hjælp af denne egenskab kan du give HTML-elementer nogle ganske interessante effekter.
Nytteværdien er behersket, der er tale om ren kosmetik. Kosmetikken kan dog af og til gøre noget, der i sig selv alene er funktionelt, et ganske smukt ansigt.
IE-specifikke filtre (7. april 2003).

Endnu en slideshow-artikel

Jagten på det perfekte: Sådan gør du det muligt at downloade en anden kopi af billedet.
Download af originalbilledet. (11. april 2003).

Inline fiffigheder
Forskellige metoder til at vise og skjule en tekstforklaring el.lign. inline. Inline fiffigheder (18. marts 2003).

Dette nyhedsbrev er færdigredigeret og udsendt d. 18. april 2003.
Med venlig hilsen og tak for din opmærksomhed
Jørgen Farum Jensen

Indhold april 2003

Skrift som grafik? måske alligevel
Supplerende artikel i sektionen om skrifter på websider.

Internet Explorers filter-egenskab
Introduktion til Microsofts (nye) filter-teknologi.

Endnu en slideshow-artikel
Sådan giver du brugeren mulighed for at downloade originalbilledet.

Metoder til at vise en skjult tekst inline

Nyhedsbrev NU MED ARKIV

Webdesign 101 nyhedsbrevet udkommer den første uge i hver måned. Du kan finde tidligere numre i Nyhedsbrev arkivet.

Om dette nyhedsbrev

Send en e-mail til newsletter@webdesign101.dk for at få det gratis nyhedsbrev en gang om måneden.

Afmelding

Du bliver slettet fra modtager­li­sten, hvis du sender en e-mail til newsletter@webdesign101.dk med emnet (subject) "Afmeld".