Browserens kontrolmekanismer

I en lille serie artikler undersøger jeg problemkomplekset omkring valg af skriftstørrelse, og præsenterer en mekanisme, der sætter brugeren i stand til at vælge alternative præsentationsmuligheder for websiderne.

Denne første artikel handler om de mekanismer, en browser stiller til rådighed for brugeren for at at ændre på vort design.

Er du klar over, hvad der sker med din webside, når brugeren ændrer dit stylesheet, dit farveskema, din skrift?

Kan hun da det? kunne du finde på at spørge. Og svaret er: Så let som ingenting – hvis hun har behovet.

Internet Explorers tilgængelighedsindstillinger

Og det er der ikke så få, der har. Uden at vide det, vil jeg tro, at ganske mange af os midaldrende eller ældre personer har betydeligt besvær med at læse den sommetider meget lille skrift, nogle webdesignere anvender på deres websider.

Personer med selv lettere grad af synshandicap kan let finde ud af at bruge de muligheder, der findes i moderne browsere for at ændre på f.eks. skriftstørrelse.

En af disse muligheder ser du her til højre. Det er de indstillingsmuligheder, der findes i Internet Explorer for en bruger, der ønsker f.eks. at ophæve dine valg af skriftstørrelser.

Hvad sker der med dine websider, hvis jeg læser dem med den indstilling, jeg har foretaget i illustrationen? Det kan du selvfølgelig selv finde ud af. Men jeg vil ilustrere det ved at vise dig nogle eksempelsider, der er ormateret forskelligt.

Mit udgangspunkt er eksempelside 1. Overskrifter og brødskrift – i indholdsdelen – banner og footer er standardformater i eksemplerne) er i dette eksempel ikke formateret via et stylesheet, og disse elementer er derfor i en slags naturtilstand – det vil sige, elementerne gengives i henhold til browserens indstillinger.

Du vil derfor med dette eksempel kunne opleve to forhold, der er "unormale", selvom de er yderst hensigtsmæssige:

  1. Browserens tekststørrelsesværktøj fungerer som tilsigtet i alle de browsere, der har et sådant værktøj.
  2. Skriftstørrelserne er de samme i alle browsere.
Internet Explorer 5 – ændring af skriftstørrelse

Tekststørrelses-
værktøjet

Det andet værktøj, brugerne umiddelbart har adgang til at anvende, er tekststørrelseværktøjet, som du ser illustreret her til højre.

Hvor det førstnævnte værktøj antagelig først og fremmest bruges af personer med reelle funktionsnedsættelser, der gør det afgørende for deres læsning af websider at de benytter dette værktøj, er det nok adskilligt flere, der bruger (forsøger at bruge...) det andet værktøj.

Parantesen i foregående afsnit skyldes, at det mislykkes i 9 ud af 10 tilfælde. Tallene baserer sig på en miniundersøgelse, jeg lavede i foråret 2003. Jeg udvalgte på Jubii 10 tilfældige danske firmaer, der bød sig til med webdesign, og som derfor må formodes at have forstand på det de laver. Ud af disse 10 firmaers egne hjemmesider kunne jeg kun på én delvist regulere på tekststørrelsen.

Der er så meget desto værre, at de fleste af siderne var konstrueret med en meget lille skrift, som jeg rent faktisk havde vanskeligt ved at læse. (OK, mit syn er heller ikke særligt godt, men jeg regner mig bestemt ikke som synsinvalideret, mere som en normal bebrillet dansker med en lille bygningsfejl på det ene øje).

Forskellige skrifter ser ud til at have forskellige størrelser

I eksempel 1 har jeg benyttet lejligheden til at illustrere et lidt upåagtet forhold, nemlig den tilsyneladende store forskel i størrelsen af de forskellige skrifter.

Ordet “tilsyneladende” er måske ikke det rigtige, for enhver kan jo se, at det samme tekstafsnit med fire forskellige skrifter fylder højst forskelligt på siden.

Det kan snyde for forståelsen af, at liniehøjden er den samme for hver af de 4 skrifter, nemlig 1em. Hvis din skærm er indstillet til at vise 96 pixel per tomme og din browsers tekststørrelsesværktøj er sat til medium/normal, vil 1em svare til ca. 16 pixel.

Hvorfor er det skidt?

Udover det indlysende, som fremgår af det foregående, at en del brugere irriteres voldsomt, og eventuelt slet ikke får udbytte af din webside, er det dårligt design at fratage brugeren kontrollen med sit miljø. Jakob Nielsen argumenterer yderligere omkring denne sag i sin artikel: Let Users Control Font Size.

Problemet gælder alle browsere

Andre browsere end Internet Explorer har andre mekanismer til brugerens kontrol med skriftstørrelsen, men fælles for nogle af dem er, at de sættes ud af kraft, når vi bruger tidens modedikterede principper for websidedesign og -konstruktion.

Tidens mode foreskriver bl.a layoutkontrol helt ned på pixelniveau. En fuldstændig præcis placering af alle komponenterne på siden er kun mulig, hvis alle tekstelementer også gives en fast og uforanderlig pixelstørrelse. Og så er løbet kørt. Den slags layout er slet ikke beregnet på, at brugeren skal foretage sig andet end at klappe ad designeren for dennes fantastiske kreative begavelse.

Jeg kan ikke sige det på anden måde: Det er galt!

Alternativer

Det må være præk nok. De øvrige artikler om dette emne beskæftiger sig med, hvilke muligheder du har for at fastsætte skriftstørrelsen, inklusive fordele og ulemper ved de forskellige metoder. Jeg runder emnet af med en artikel om de metoder, du bør anvende, og med nogle stylesheet-eksempler, der bygger på disse metoder, og som blandt andet omfatter fuld brugerkontrol med tekststørrelsen.

Denne side er senest opdateret: 22. November, 2006