Forskellige skrifttyper, forskellige størrelser

Denne side viser en vis mængde tekst, som standard vist med skrifttypen Georgia.

Ved hjælp af panelet til højre kan du vælge, at denne tekst skal vises med en anden skrift. Derigennem kan du konstatere dels om din computer har denne skrift og dels iagttage hvor stor betydning skriftens reelle størrelse har.

Pointen i denne testside er at vise, hvor forskelligt de forskellige skrifter fylder em-boksen ud, jf. forskellen på for eksempel times og verdana. Em-boksen er det rektangel, der omskriver hvert bogstav, og hvis højde er afstanden mellem to linier. Når vi sætter en font-size er det em-boksens højde, vi angiver.

Det faktum, at der forekommer at være mere eller mindre tekst i kassen ved forskellige skrifter skyldes altså ikke, at linieafstanden øges, men udelukkende at skrifternes bredde øges og mindskes med skriftens reelle højde – eller man kunne måske skrive fylde som et udtryk for, hvor meget skriften udfylder em-boksen.

Se i øvrigt min bog Webdesign med stylesheets, kapitel 8.

Bortset fra skrifterne Lucida, Lucida Sans, New York og Helvetica er alle de skrifter, du ser til højre, almindelige på Windows systemer.

Bortset fra pointen med denne testside, som er nævnt i boksen, er det lidt interesant at iaggtage hvorledes browserne håndterer skrifter, som jeg helt positivt (I Windows kontrolpanel, Skrifter) kan etablere, at jeg ikke har:

For så vidt angår Lucida Sans og Helvetica, som er almindelige på henholdsvis *nix og Mac systemer, viser min computer en tilforladelig grotesk skrift (skrift uden fødder), definitivt Arial i stedet for Helvetica, og en grotesk skrift som jeg ikke nærmere kan bestemme i stedet for Lucida Sans.

For Lucida og New York derimod – igen skrifter fra hhv *nix og Mac systemer – vælger browseren derimod den alternative skrift, der er angivet i font-family egenskaben – i begge tilfælde Courier, som også er den skrift det sidste punkt iser, hvor jeg forsøger at få browseren til at vise en skrift ved navn “dadidadi”.

Senest opdateret: 25. januar 2006