Hvad er RSS og hvad kan det bruges til?

I 2004 publicerede jeg på forlaget Globe A/S bogen "Webdesign med XHTML". I forbindelse med arbejdet med denne bog kom jeg til at interessere mig lidt for RSS-teknologien, da jeg også syntes, jeg burde inkludere et kapitel om XML-applikationer i XHTML.

RSS nyhedskanaler

Hvis du har det ligesom mig er du en flittig Internet-bruger, der har mindst 20-30-50 websteder, du egentlig gerne vil holde øje med for at se, om der er kommer nye websider om de emner, du er optaget af.

Hvis du er heldig, har disse websteder en eller anden form for e-mail service, som du kan abonnere på – et system, der betyder, at du melder dig til som abonnent på et dagligt, ugentligt eller månedligt nyhedsbrev, som så bliver sendt til dig dagligt, ugentligt eller månedligt.

Hvis du er meget heldig, har disse websteder en RSS Newsfeed – en nyhedskanal – som du kan abonnere på og time for time, om du vil, få overskrifter og korte resuméer af nye artikler på webstedet.

RSS betyder Rich Site Summary. Det kan bedst oversættes ved "Omfattende site resumé". I webspeak er det dog blevet til " Really Simple Syndication", "Virkelig enkel nyhedsdistribution". I den engelsksprogede verden er "News Syndication" et ganske velkendt begreb, som dækker over, at en nyhedsorganisation som f.eks. et pressebureau formidler artikler til en række magasiner, blade og aviser. Ritzaus Bureau her i Danmark er et eksempel på en sådan organisation, de politiske partiers pressekontorer ligeså.

Ligesom World Wide Web kan betragtes som et allemands forlag, der gør det muligt for enhver at publicere artikler om hvad som helst, kan RSS betragtes som et allemands pressebureau.

RSS er en XML-applikation, der gør det muligt at publicere lister af hyperlinks sammen med anden information eller såkaldte metadata, der hjælper læseren til at beslutte om de vil bruge linket.

Fidusen ved dette er, at det gør det muligt for din computer at besøge dine favoritwebsteder for at holde øje med om der er sket noget nyt.

Forskellen er til at få øje på – fra en situation, hvor du personligt skal besøge 17 eller 37 websteder hver dag for at holde øje med dette eller hint, kan du nu sætte din computer til at gøre det. Du er fri for at gå til webstederne og navigere frem til den side hvor der muligvis er noget nyt af interesse for dig.

Det kan selvfølgelig kun lade sig gøre, fordi de pågældende websteder har lavet en RSS Newsfeed, en nyhedskanal til formidling af de informationer, der skal spredes på denne måde.

Sådan laver du en RSS nyhedskanal

En RSS Newsfeed indeholder en liste af punkter, der hver er identificeret med et link. Hvert punkt kan have en vilkårlig mængde information associeret med listepunktet.

De basale metadata, der understøttes af RSS, er en linktitel og en beskrivelse af linket. Eksemplet herunder viser opbygningen af en simpel XML-fil, der tjener som en RSS Newsfeed. Idéen er så, at hver gang du tilføjer noget nyt på dit websted, opretter du samtidig en ny sådan fil. Du kan jo genbruge ganske meget fra den allerede eksisterende fil, så det er nok så meget et spørgsmål om at kopiere resumé eller manchet fra den nye artikel og sætte det ind i description-markøren i XML-filen.

<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?<
<rss version="2.0">

<channel>
<title> [Webstedets navn] </title>
<link> [Websteders url] </link>
<description> [En generel beskrivelse af webstedet] 
-->	</description>
<language>da</language>
<item>
<title> [Nyhedsoverskrift] </title>
<link> [url for den webside, der indeholder nyheden] 
</link>
<description> [ Resumé af nyhedsartiklen] <description>
</item>
<item>
<title> [Nyhedsoverskrift] </title>
<link> [url for den webside, der indeholder nyheden] 
</link>
<description>[ Resumé af nyhedsartiklen] </description>
</item>
</channel>
</rss>

Når du har oprettet en sådan fil, skal du gemme den med et filnavn, der f.eks. svarer til dit domænenavn, og med en extension som er enten .xml eller .rss.

Det er ret vigtigt, at du får valideret din fil, så du skal oploade den til din webserver og få den testet hos en online RSS valideringsservice, f.eks.
http://aggregator.userland.com/validator eller
http://feedvalidator.org

Højreklik for at kopiere adressen på min nyhedskanal

Nu skal du jo have folk til at abonnere på din newsfeed. Det må du selv sørge for. En stor del af dine brugere vil sandsynligvis slet ikke ane, hvad det er for noget, så det er nok smart i en artikel at fortælle dem om denne nye service, du tilbyder dem. Udover det er den sædvanlige måde at gøre det på at bringe den lille figur, du ser til venstre, på din forside. Til figuren knytter du et link til din rss-fil:

<a href="http://www.webdesign101.dk/xml/webdesign101.rss">
<img src="xml/xmlicon.gif" width="36" height="14" 
alt="Højreklik for at kopiere adressen til newsfeed-filen." 
/>
</a>

Det, dine brugere har brug for at vide, er webadressen til din .rss-fil. Den skal de nemlig taste ind i deres RSS-nyhedslæser for at komme til at abonnere på netop din feed. Ved at bringe dem lille ikon og knytte url'en til din nyhedsfil til ikonen kan dine brugere højreklikke på denne og derfra direkte kopiere url'en.

Sådan aftaster du nyhedskanalerne

For at kunne læse en nyhedskanal har både du og dine brugere brug for en nyhedslæser. På webspeak hedder det en News Aggregator, men jeg kalder det altså en nyhedslæser. (Ikke at forveksle med en nyhedsgruppelæser – for eksempel Outlook – som du bruger til at læse Usenet nyhedsgrupper med – det der i webspeak hedder Newsgroups).

Der findes en del forskellige nyhedslæsere. De fleste af dem er gratis og klarer jobbet udmærket. Jeg kan anbefale Amphetadesk fra http://www.disobey.com/amphetadesk/ eller Feed Demon fra www.feeddemon.com. Du kan nemt finde andre ved at søge på nettet efter "News Aggregator".

Personligt finder jeg denne teknologi en stor hjælp til at holde mig ajour. Jeg er så heldigt stillet, at mange af de websteder, jeg har behov for at holde mig ajour med, har anlagt denne teknologi, og det sparer mig for mange timers ugentlig surfing. I løbet af ret kort tid, tror jeg, vil denne teknologi afløse de mange nyhedsbreve, som ellers er en populær måde at holde brugerne orienteret på.

Denne side er senest opdateret: 26. June, 2008