Windows 2000/Windows XP

 1. Installer IIS fra Windows installations-CD'en
 2. Download en PHP zip-pakke fra http://php4win.de
 3. Udpak zip-filen i en folder til disse filer. C:\php er godt
 4. PHP-folderen indeholder diverse filer og foldere. I PHP-folderen findes filen php4ts.dll. Den skal kopieres til din Windows \system32 folder.
 5. Alt indhold af dll-filer i folderen \dlls skal ligeledes kopieres til \system32-folderen
 6. I PHP-folderen findes et eller flere eksempler på ini-filer, f.eks. php.ini, php.ini.recommended el. lign. En af disse (php.ini.recommended, hvis den findes) skal kopieres til dit windows directory (c:\windows, c:\winnt eller hvad der nu er aktuelt hos dig) som php.ini.
 7. php.ini-filen skal nu redigeres:
  1. Find linien, der starter med extension_dir =. Denne linie skal redigeres, så der kommer til at stpå:
   extension_dir = c:\php\extensions
   hvis dette er dit directory med en mængde filer, der starter med php_ og ender med .dll.
  2. I php.ini-filen følger efter extension_dir-linie en del direktiver om, hvilke extensions, der skal indlæses (under overskriften Windows extensions). Du skal sætte semikolon foran dem alle, med undtagelse af den, der giver PHP adgang til Windows GD-bibliotek, således
   ;extension=php_fdf.dll
   ;extension=php_filepro.dll
   extension=php_gd.dll
   ;extension=php_gd2.dll
   ;extension=php_gettext.dll
  3. Ligeledes i php.ini-filen finder du en udkommenteret linie:
   ; cgi.force_redirect = 1
   .Denne linie skal rettes til
   cgi.force_redirect = 0
  4. Du skulle nu have en korrekt php.ini-fil i din Windows folder.
 8. Via kontrolpanel/administration/Internet Information Services får du adgang til programmet Internet Services Manager:
  Højreklik på standard webstedet (her Webdesign101) og vælg egenskaber. Her er der 2 egenskaber, du skal ændre på:
  1. Klik på fanebladet ISAPI filtre. Klik på Tilføj. Indtast et navn på filteret (php) og dernæst stien til filteret php4isapi.dll - jf. figuren.
  1. Nu skal du fortælle webserveren, hvilke filer, filteret skal bruges til. Vælg fanebladet Hjemmemappe og klik på konfigurationsknappen. Vi ønsker at håndtere alle filer hvis extension er .php som PHP-programmer. Klik på Tilføj og indtast stien til filteret (C:\php\isapi\php4isapi.dll). Indtast extension .php.
 9. Nu skal IIS' komponenter lukkes helt ned og startes op igen. Det er nemmest at gøre med med følgende kommandoewr på kommandolinien (som du finder under Tilbehør i Start-menuen):
  c:\>net start iisadmin
  - der stopper følgende services: World Wide Web Publishing Services, Simple Mail Transport Protocol, FTP Publishing Service og IIS Admin Service.
 10. For at teste, at PHP-installationen virker som den skal, opretter du en ganske almindelig HTML-side med et indhold på kun 1 linie, nemlig:
  <?php phpinfo(); ?>
  - og gemmer filen som phpinfo.php. Husk endelig .php-endelsen.
 11. Nu starter du din webbbrowser og åbner url'en
  http://localhost/phpinfo.php
  - hvorefter du får serveret nogle skærmfulde information om PHP.

Jeg skynder mig at sige, at du endelig ikke må kontakte mig hverken på den ene eller den anden måde. Det, jeg ved om PHP kan man skrive Verdens tyndeste bog om. Ovenstående noter har jeg mere eller mindre skrevet af fra et par forskellige kilder, fordi jeg selv har haft brug for at gøre det nogle gange, og måske kommer til at gøre det et par gange mere.

Og da jeg i min fremskredne alder ikke kan huske fra den ene uge til den anden, synes jeg det var bedst at skrive det ned og gemme det et sted, hvor jeg altid kan finde det igen. Og det er på mit eget websted.

I øvrigt god fornøjelse med PHP!

Denne side er senest opdateret: 26. June, 2008