FOUC = GAFI ???

Ad omveje stødte jeg fornylig på en artikel af Rob Chandanais (Det er ham med det fortrinlige katalog over layoutmodeller, http://www.bluerobot.com), hvori han fortæller om sine oplevelser med det, han kalder FOUC = “Flash Of Unstyled Content”

Det fænomen, han beskriver, har jeg også undret mig over, men blot stillet mig tilfreds med, at sådan er verden nu en gang indrettet.

Du har måske selv oplevet fænoment? Det forekommer af og til, når du indlæser en side i Internet Explorer, at websiden glimtvis vises i uformateret tilstand, altså uden at sidens HTML-elementer har fået deres format fra det tilhørende stylesheet.

Derfor oversætter jeg Robs forkortelse til GAFI = "Glimt Af Formløst Indhold"

Rob demonstrerer på ovennævnte URL på ganske fremragende vis, under hvilke om­stæn­dig­heder fænomenet opstår. Et smukt stykke detektivarbejde fremlagt meget pædagogisk. Jeg vil ikke tage glansen af det ved at forsøge mig med oversættelser og andet, men holde mig til sagens kendsgerninger:

Fænomenet opstår:

  • såvidt vides kun i Internet Explorer;
  • kun på websider hvor der hverken forekommer et link-element eller et script-element i head-delen.

At fænomenet overhovedet kan iagttages ganske ofte skyldes, at en del designere har lært sig at bruge @import-reglen til at importere et stylesheet. Det har den fordel, at en CSS-lam browser (i.e. Netscape Navigator 4.x) ikke belastes med et stylesheet, denne browser alligevel ikke forstår.

Hvis de samme designere blot havde lært sig at lave et stylesheet til udskrift og lave et link til dette stylesheet, som man bør gøre (og altså ikke også importere dette), ville vi ikke se denne misere så ofte.

En alternativ løsning er at oprette et link til et tomt stylesheet, eller indsætte en tom script-markør:

<script type="text/javascript"></script>

17. januar 2004