Hvad er HTML-ækvivalenten?

En simpel lille JavaScript applikation gør det muligt for dig at taste en vilkårlig tast på dit tastatur og få serveret HTML-tegnkoden for dette tegn.

Tast et tegn:

Denne side er senest opdateret: 26. June, 2008