Nedtælling til en bestemt dato

På nogle websider kan det være godt at oplyse brugeren om, hvilke blandt muligvis mange oplysninger der er nyere end andre.

Du kan naturligvis sætte en dato i den linie eller det afsnit, det drejer sig om, men det er jo ikke særligt iøjnefaldende.

Hvis du skulle være i tvivl, så er der

Antallet af dage, der står i sætningen herover, er afhængig af den aktuelle dato samt den dato, jeg har indtastet i variablen countdown i nedenstående script:

<script type="text/javascript">
today = new Date() 			
countdown = new Date("December 24, 2006")
countdown.setYear = today.getYear;		
daysLeft = (countdown.getTime() - 
--> today.getTime()) / (1000*60*60*24);
daysLeft = Math.round(daysLeft);
document.write(" "+daysLeft+" 
-->	dage til JUL - næste år!");
</script>

Denne side er senest opdateret: 11. December, 2006