Diverse artikler

Denne artikeloversigt omfatter

  • Artikler der ikke let lader sig rubricere under et af hovedmenuens punkter.
  • Visse artikler, der er opdateringer til ældre artikler i denne sektion.
  • Visse ældre artikler, der stadig kan have en interesse for nogle, i lettere bearbejdet form.

Artiklerne er groft sorteret i omvendt kronologisk orden, det vil sige med de nyeste nævnt først. Denne oversigt nævner ikke alle artikler på dette websted. Vil du have en mere fuldstændig artikelfortegnelse, må du bruge mit Site Map.

En del andre artikler, der også falder uden for den almindelige sektionsopdeling af artiklerne på dette websted, finder du i min “sandkasse”.

X-UA Compatibility switchen

Med Internet Explorer 8 har Microsoft introduceret en meta-markør, der gør det muligt at bestemme, hvilken visningsmodel IE8 skal anvende på en given side.
X-UA metamarkøren (juli 2009).

Hvad tænker de på?

Søren Johannessen har lavet nogle undersøgelser af, i hvilket omfang danske websteder overholder W3C standarderne.

Den korte version er: Det gør de ikke. Det er sjuskemikler, der laver det store flertal af webstederne i Danmark.
Hvad tænker de på? (marts 2004).

Microsofts betingede kommentarer

Noget upåagtet – i hvert fald af mig og de fleste af de webdesign-kommentatorer hvis arbejde jeg følger – har Microsoft selv fabrikeret nogle udveje for os, der ønsker i vore stylesheets at kunne skelne mellem forskellige versioner af Internet Explorer. Konceptet hedder "Conditional Comments", og jeg fortæller om det på websiden
Betingede kommentarer. (Marts 2004).

Hvordan ser websiden ud i en mobiltelefon?

Jeg har tidligere henledt opmærksomheden på et program til test af websider i forhold til mobiltelefoner og PDA'er. Nu er jeg faldet over en lille add-on til Mozilla og Firebird browserne der gør det muligt i disse browsere med et enkelt klik i View-menuen at se, hvordan en webside tager sig ud i en håndholdt computer (PDA) eller en mobiltelefon.
Hvordan ser websiden ud i en mobiltelefon?

Hvad er RSS og hvad kan det bruges til?

En ny teknologi, der gør det meget lettere for os at følge med i, hvad der foregår på nettet, møver sig nu ind på scenen. Jeg orienterer om det:
"Real Simple Syndication", februar 2004.

Glimt af formløst indhold

En mystisk fejl ved Internet Explorer gør, at du af og til glimtvis vil opleve, at en webside vises uformateret, det vil sige uden at stylesheet'et synes at være indlæst. Rob Chandanais har udforsket sagen og kommer med nem løsning. Jeg har skrevet en kort artikel om det.
GAFI, 17. januar 2004

Installation af PHP

Det er lidt i yderkanten af, hvad jeg normalt skriver om, men jeg har igennem de sidste mange måneder adskillige gange haft brug for min dosmerseddel med opskriften på, præcis hvordan man installerer PHP på en Windows IIS webserver. Og jeg kan ikke finde noget bedre sted at opbevare denne dosmerseddel end her. (1. august 2003).
Installation af PHP

Ældre artikler

Jeg har tidligere her haft en fortegnelse over ældre artikler, nogle af dem stammer helt fra 90'erne. De fleste af dem har jeg droppet, fordi de er håbløst uaktuelle. Nogle få stykker er bevaret, fordi de muligvis endnu har en værdi for nogen. I andre tilfælde er disse artikler erstattet af nyere artikler om nogenlunde det samme emne. I disse tilfælde er de nævnt med en reference til, hvor på webstedet du ellers kan finde emnet behandlet.

Og i nogle tilfælde har jeg simpelthen blot droppet artiklen, fordi den ikke er noget værd mere.

FTP upload
En ældre artikel om, hvordan du sørger for at uploade dine websider til et webhotel.
Java Applets
Artiklen er droppet. Referencen er til en side, hvor jeg fotæller hvorfor.
Se mor! ingen tabeller!
En noget forkortet udgave af min første artikel i 2001 om websidelayout ved hjælp af CSS. Ren nostalgi.
HTML tegnkoder
En artikel om hvad og hvorfor omkring HTML metakoder og "underlige" bogstaver. To oversigter over HTML-tegnkoder for bogstaver og for symboler. En lille applikation, der viser dig HTML-koden for en vilkårlig tast på dit tastatur: Tastatur-koder.
Genbrug af MAP-data
En artikel der viser, hvordan du kan lægge map-markørens koordinatoplysniner ud i en ekstern fil.
Hvad er zip-filer?
Ja, referencen siger vel det hele?
Farvenavne
Farvekort

Ældre artikler (PDF)

Browerens historik
PDF-artikel. Kort fortælling om hvordan du efterligner browserens fre, og tilbage-knap
"Loading Layer"
Den artikel er helt passé. Læs i stedet mine nyere artikler om emnet: "Splash Pages" med dynamisk HTML.
Knap til udskrift
PDF-fil. Kort fortælling om window-print()-metoden. Læs eventuelt også min artikel om stylesheets til udskrift.
Internet Explorer filtre
PDF-fil. Læs også mine websider om emnet: IE-specifikke filtereffekter.
Nem grafik til websider
PDF-fil

Denne side er senest opdateret: 24. November, 2006